Crestit

En väl anpassad IT-infrastruktur utgör fundamentet för alla verksamheter att kunna använda system, applikationer och digitala tjänster med hög säkerhet och tillgänglighet i ett användarvänligt format.

Utvecklingen inom området sker i en snabb takt, vilket gör att det kan vara en utmaning för företag  att förstå och kunna dra nytta av de olika möjligheterna som erbjuds. Oavsett om IT-infrastrukturen är lokal, molnbaserad eller en kombination av de båda behövs det specialister med hög kompetens och lång erfarenhet för att kunna bygga och underhålla en IT-miljö som är anpassad utifrån den specifika verksamhetens behov de säkerhetshot som vi tyvärr måste förhålla oss till.

CrestIT levererar specialistkonsulter med lång erfarenhet och djup kompetens inom bland annat nedan områden.

Arbetsplatsnära IT-infrastruktur

 

-Arkitektur & utveckling av IT-arbetsplatstjänster

-Teknisk förvaltning av IT-arbetsplatstjänster

-Applikationspaketering

-SCCM/Intune

-eKlient

-Active Directory

-Identitetshantering & Integration

-Flerfaktorsautentisering, certifikatshantering & PKI

-Microsoft 365

a
Datacenter

 

-Microsoft Azure

-Datacenterdrift

-Backup

-Nätverk och kommunkation

-Active Directory

Samarbete och produktivitet

 

-Microsoft Office 365

-Microsoft Power Platform

m