Crestit

Bakgrunden till CrestIT

CrestIT grundades i oktober 2020. Drivkraften var att från grunden skapa ett företag som på riktigt genomsyras av en gemensam värdegrund och stark kultur.

Det ska alltid finnas en koppling mellan vår värdegrund och det vi säger – det vi gör – och hur vi uppfattas såväl som arbetsgivare och i våra kundleveranser.

Vi har höga mål och ambitioner

Crest utgör den högsta punkten av en vågrörelse. En våg är i konstant rörelse och för att behålla sin position på toppen av vågen krävs det att hela tiden skaffa sig rätt förutsättningar och vara redo att anpassa sig i takt med sin omvärld och den utveckling som sker.

Så har vi valt att se på det, och det är därför vi har valt att heta CrestIT. Namnet påminner oss om vår värdegrund – att alltid sträva efter att ge våra anställda förutsättningarna att utvecklas på såväl ett personligt som professionellt plan, må bra och därmed kunna prestera på den högsta nivån av sin förmåga.

Lyckas vi med det, ja då har vi gett oss förutsättningarna att kunna infria vårt kundlöfte – Att våra kunder ska känna att våra leveranser överträffar deras förväntningar.

Vår värdegrund

Företagets värde är våra anställda. Vår framgångsfaktor är att alltid sätta våra anställda i främsta rummet och skapa de bästa förutsättningarna för dem att trivas och vara delaktiga i såväl företagets som sin egen personliga och professionella utveckling.

Vår kultur ska präglas av att alla alltid bidrar till sina kollegors bästa, företagets utveckling och till våra kunders framgång.

Kundlöfte

Genom engagemang, kompetens och nyfikenhet ska våra kunder känna att våra leveranser överträffar deras förväntningar

Affärsidé

CrestIT erbjuder IT-tjänster mot offentlig förvaltning och privata företag.

Inom företagets erbjudande omfattas IT-konsulter och paketerade tjänster som genom konsulternas kompetens och erfarenhet i kombination med tjänsternas innehåll och funktionalitet skapar ett tydligt värde för våra kunders verksamheter. 

Delar du vår värdegrund och vill ansluta till vårt kundlöfte?

Vill du vara med oss på en utmanande, spännande men framförallt rolig och utvecklande resa?