Crestit

Managerad IT-arbetsplats

Den moderna arbetsplatsen är hållbar, kreativ och anpassad till individen, där medarbetarna kan välja vart de vill arbeta ifrån. Flexibiliteten kräver stöd av lösningar som möjliggör säker och tillförlitlig delning av data, dokument och digitala samarbetsformer. En väl fungerande IT-arbetsplats är dessutom avgörande för att vi ska kunna utföra vårt arbete och ha en bra ”digital arbetsmiljö”.

Via vår tjänst – Managerad IT-arbetsplats tar vi ett helhetsansvar för drift och kontinuerlig förvaltning av era IT-arbetsplatser. Tjänsten inkluderar installation av OS och applikationer, felsökning, säkerhetsuppdateringar, image-hantering samt proaktivt underhåll under hela livscykeln till ett fast pris. Tjänsten kan skalas upp och ned månadsvis i takt med verksamhetens behov.

Klienthanteringen säkerhetsställer samtliga komponenter och dess funktionalitet för att kunna genomföra automatiserade och standardiserade installationer av datorer vilket är avgörande för en säker tjänst med hög tillgänglighet och användbarhet.

Inom ramen för tjänsten ingår incidenthantering samt verktyg för inventering och övervakning av klientmiljön, vilken utgör underlag för proaktiva åtgärder och beslut kring förvaltningsaktiviteter, licensutnyttjande vilket skapar förutsägbara budgetunderlag för kunden.

a
IT-drift som funktion

 

En väl underhållen IT-infrastruktur utgör fundamentet för alla verksamheter att kunna använda system, applikationer och digitala verktyg med hög säkerhet och tillgänglighet.

 

Oavsett om IT-infrastrukturen är lokal, molnbaserad eller en kombination av de båda behövs det specialister med hög kompetens och lång erfarenhet för underhålla IT-infrastrukturen utifrån verksamhetens behov och kravställningar. Att göra stora investeringar i verksamhetssystem, och digitala verktyg utan att ha en väl fungerande IT-drift är rent ut sagt en dålig idé.

 

Ett tydligt mått på om en IT-miljö är väl underhållen är antalet incidenter den genererar och som påverkar verksamheten och dess anställda på ett negativt sätt i utförandet av sina respektive arbetsroller. Av den anledningen ingår all incidenthantering på avtalade komponenter i tjänsten.

 

Som vi ser det – en garant för att vi gör det vi lovar och att ni har en störningsfri IT-miljö och kan fokusera på er affär!

 

Vår tjänst innebär att vi tar ett helhetsåtagande för drift och underhåll av er IT-miljö utifrån avtalade servicenivåer.

a
Tjänstehantering och samverkan

 

Vid alla tjänsteleveranser upprättar vi tillsammans med kunden en gemensam samverkansmodell. Samverkansmodellen tas fram i samband med avtalsskrivning och anpassas till de avtalade leveranserna. Samverkansmodellen syftar till att främja:  

  • Tydliga affärsmässiga villkor, avsedda att förebygga missförstånd och tvister
  • Informationsflöde som möjliggör proaktivitet hos båda parter
  • Säkerhetsställa leverantörens förståelse för kundens verksamhet.