Crestit

Sedan starten i oktober 2020 har CrestIT fokuserat på leveranser till offentlig förvaltning. Nu passar tjänsterna även medelstora företag. Först ut att teckna avtal är Unimedic Group. 

Från vänster Christian Dahlberg - IT-konsult CrestIT, Lars-Göran Norman - IT-koordinator Unimedic AB, Ola Holmgren - Konsult & VD CrestIT, Pelle Nilsson - IT-konsult, CrestIT

Peter Hallman är finanschef på läkemedelsföretaget Unimedic Group med verksamheter i Solna och Matfors och närmare 100 anställda. Behovet av en IT-partner som håller hög kvalité är stort.


”Vi har sonderat marknaden på en trygg och kunnig IT-leverantör och engagemanget och kompetensen som CrestIT erbjuder sticker ut. Vi får inte bara en traditionell leverantör av IT-drift utan en strategisk samarbetspartner som kan hjälpa oss att utveckla bolaget inom hela digitaliseringsområdet”, säger Peter Hallman, finanschef, Unimedic Group.

Peter Hallman – CFO Unimedic Group

Smidig upphandlingsfas
Peter Hallman uppskattar även tydligheten och enkelheten under upphandlingsfasen.
”Jag har varit med om många upphandlingar där jag som lekman förväntas ha erfarenhet av IT och branschspecifika termer. Konsulterna på CrestIT inventerade vårt nuläge, levererade ett proaktivt förslag och förklarade allt pedagogiskt vilket gjorde upphandlingsfasen enkel, säger Peter Hallman.”

 

Agerar proaktivt
Tidigare hade Unimedic Group en IT-chef. Idag ligger ansvaret hos Peter som finanschef.
Det gör mig extremt beroende av en extern IT-partner som jag känner förtroende för och som agerar proaktivt. Vi valde CrestIT för att få tillgång till förtroendeingivande konsulter som skapar trygghet, säger Peter.

  Leveransen till Unimedic Group inleddes i månadsskiftet mars/april 2022. Avtalet omfattar IT-drift som funktion, Klienthantering som funktion, Microsoft 365 prenumerationer, Support Desk och Strategisk rådgivning.

 

Nya tjänster
”Våra konsulter besitter unika och efterfrågade specialistkompetenser som sällan kommer mindre och medelstora företag till nytta, och det har vi velat ändra på. Därför känns det oerhört tillfredsställande att vi lyckats tillvarata våra konsulters erfarenheter och omvandlat dessa till säkra och tillförlitliga tjänster även för den privata marknaden”, säger Ola Holmgren, vd och konsult, CrestIT.

Vill du veta mer?