Crestit

Vad är digitalisering?

Det finns ingen enskild definition för vad digitalisering är men det är ett begrepp som används flitigt i många olika sammanhang i vårt samhälle. För oss är digitalisering ett begrepp som betyder att vi använder digital teknik för att förbättra eller förändra företagets affär, externa eller interna processer.

Varför ska vi digitalisera?

Det kanske vi inte nödvändigtvis ska..

Vårt mål är att hjälpa er att utveckla ert företag. Vi använder de verktyg och erfarenheter vi har, gör det med sunt förnuft och anpassar våra förslag till vad som passar er verksamhet. Digitalisering är inget självändamål, men det finns studier som visar att hela 80% av  de företag som aktivt jobbar med att ta tillvara på nyttorna med digitalisering ökar sin konkurrenskraft och uppnår en högre lönsamhet.

Hur kommer man vidare? Vi har ett förslag!

CrestIT har i samarbete med GRIT tagit fram en paketerad Workshop som är inriktad mot mindre och medelstora företag. Efter att ha genomfört den mot ett flertal olika verksamheter vet vi att den är ett bra första steg i syfte identifiera områden och processer i en verksamhet där en insats kan ge positiva effekter.

Om detta låter intressant ladda ned vårt produkt här!